Hydrocyklony

Ceramika ze względu na właściwości mechaniczne jest szeroko stosowana w hydrocyklonach. Dostarczamy kompletne elementy hydrocyklonów oraz wyłożenia ceramiczne, pozwalające wielokrotnie zwiększyć trwałość maszyny.

 

Zastosowanie:

♦ zakłady uszlachetniające surowce mineralne

♦ górnictwo i przeróbka kopalin

♦ układy odszlamające przy cięciu wodą ( Water Jet )

 

Stalowe dysze i hydrocyklony stosowane do separacji cząstek stałych z zawiesin ulegają szybkiemu zużyciu na skutek nakładania się niekorzystnych czynników, takich jak:

♦ zmiany prędkości i kierunku przepływającej zawiesiny

♦ ścierne działanie zawiesin

♦ korozyjne właściwości medium

Części ceramiczne cechują się znacznie wyższymi odpornościami na zużycie i korozję niż części stalowe, dlatego pomimo wpływu powyższych czynników ich czas pracy jest znacznie dłuższy.

 

Zapytanie ofertowe powinno zawierać:

♦ szkic lub rysunek wykonawczy

♦ opis zastosowania

♦ ilość